Search
  • 22 659 Sati
  • 11 262 Narudžbi
  • 1 624 Klijenata
  • 1 634 Recenzije
  • 136 Instruktora

Pripremamo studente za ispite na svim fakultetima

Online instrukcije iz matematike, fizike, kemije i informatike

eMatematika za osnovnu i srednju školu te sve fakultete - položite ispite s lakoćom!

Naruči instrukcije

Pripreme za maturu 2024.

Pripreme za maturu 2024.

Priprema za državnu maturu iz matematike - A i B razina

Odaberite grupne ili individualne pripreme po cijenama od 4,5 € do 15,0 €  po satu! PDV je uračunat.

Saznaj više

Sportom i igrom kroz fiziku

Sportom i igrom kroz fiziku

Fizika je prirodna znanost koja je u odnosu na druge znanosti manje popularna za veći dio populacije, kako odraslih tako i djece. No, možda bi se svijest o postojanju fizike u svakom uglu razmišljanja mogla učiniti zanimljivom. Osobe kojima bi se mogao potaknuti interes za fiziku jesu one koje se bave sportom bilo da igraju nogomet, tenis, voze skateboard, bicikl ili uživaju bilo koji drugi sport na svijetu, ali na samim životnim primjerima i one koji se ne bave sportom. I djeca i odrasli uz bilo koji sport ili kroz igru također prolaze mnoge fizikalne procese. Uz gornje tvrdnje mogu se navesti realni primjeri.

Biljar

Ako volite svoje slobodno vrijeme provesti s društvom uz biljar možda ste često promišljali kako vam fizika i poznavanje sudara kuglica te predaje impulsa može pomoći u igri. Kada kuglicu dotaknemo štapom predali smo joj impuls. Prije udarca palice o kuglicu palica se velikom brzinom kreće prema kuglici. Nakon udarca odnosno sudara štapa s kuglicom, štap se prestaje kretati te prenosi impuls na kuglicu koja se kotrlja prema naprijed. Igrajući biljar lako je uočiti kako nije uvijek dovoljno udariti lopticu u ravnoj liniji nego je potrebno udariti bijelu kuglicu pod nekim kutom kako bi ona otišla baš kamo želimo. Kada bijela kuglica udari o drugu kuglicu pod nekim kutom ona će zadržati dio svoje početne brzine. To znači da će se i bijela kuglica nastaviti kretati. Što se s veće udaljenosti udari bijela kuglica, to će bijela kuglica zadržati veću brzinu. To znači da bijela kuglica predaje manji impuls kuglici u koju udari, a to možemo iskoristiti kada nam je ciljano mjesto u koju kuglica treba upasti vrlo blizu kuglice.

Klizanje na ledu

Ako volite gledati klizanje možda niste razmišljali da zakon fizike odnosno zakon očuvanja kutne količine gibanja čini pokrete i ples tako skladnim. Kada se djevojčica sa slike želi pri skoku zarotirati na ledu ona će naravno skočiti na ledu i okrenuti se, a da bi to postigla mora povećati svoju kutnu brzinu. To postiže na način da uz sebe privuče noge i ruke. Na taj način smanjen je njezin moment tromosti, a što dovodi do bržeg okretanja. Ta se pojava opisuje kao: I1·ω1=I2·ω2, gdje je ω kutna brzina, a I moment tromosti, dok su indeksi  1 i 2 početne i konačne vrijednosti.

Nogomet i gol iz kornera

Nadalje, jeste li se ikada zapitali kako je moguće da lopta iz kornera na nogometnom stadionu upadne u gol? Taj odgovor daje nam Magnusov efekt koji opisuje naglu promjenu pravca gibanja tijela koje se brzo rotira kroz fluid, što je u slučaju nogometa zrak. Pri takvom gibanju zbrajaju se dvije vrste strujanja: kružno strujanje koje prati površinu lopte te pravocrtno strujanje, koje prati putanju gibanja lopte. S jedne strane lopte brzine tih strujanja imaju jednake smjerove što rezultira većom ukupnom brzinom, a s druge strane tijela brzine imaju suprotne smjerove što rezultira manjom ukupnom brzinom. Razlika među tim brzinama uzrok je razlici tlakova te sili okomitoj na smjer gibanja. Ta sila je sila koja uzrokuje skretanje tijela od početnoga pravca gibanja te lopta izbačena pod kutem iz kornera može ući u gol.

Newtonovi zakoni

Prvi Newtonov zakon se također može približiti nogometom i loptom sa slike  - lopta ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog pravocrtnog gibanja sve dok na njega ne djeluje nikakva sila. Dakle, ako loptu ne dotaknemo u stanju mirovanja ona nastavlja mirovati, ali kada ju šutnemo te ona dobije konstantnu brzinu, nastavlja se gibati jednoliko pravocrtno sve dok na nju ne djeluje nekakva druga sila, npr. od nekog drugog igrača.

Također, 2. Newtonov zakon, ako na loptu mase m djeluje sila F, ona mu daje ubrzanje a, kao što je prikazano na slici u primjeru s Lukom Modrićem.

Ukoliko nekome želite objasniti i 3. Newtonov zakon, a da nemate dinamometar, to možete učiniti pomoću užeta na vrlo jednostavan način. Jedna osoba (nazovimo ju A) s jedne strane vuče uže npr. ulijevo silom F i ta sila naziva se akcija, dok s druge strane, osoba (B) koja vuče uže udesno djeluje silom -F jednakog iznosa, ali suprotne orijentacije i ta se sila naziva reakcija. Ovaj zakon nazivamo i zakon sile i protusile. Sila tijela A djeluje ulijevo na tijelo B, ali udesno na tijelo A djeluje protusila tijela B koja također vuče uže jednakim intenzitetom, ali suprotne orijentacije.

Skateboarding i biciklizam

Jeste li znali da se na natjecanjima u skateboardu kada se skejter kreće po stazi npr. na Panonian Challenge-u neprestano izmjenjuje kinetička i potencijalna energiju? Jedan dio svakako odlazi na termalnu energiju zbog trenja. Kada se skejter približava sredini staze odnosno dnu i početnoj točki tada mu je kinetička energija najveća, a gravitacijska potencijalna najmanja jer je na najmanjoj visini. Kada se približava jednoj strani staze prema gore tada mu se povećava gravitacijska potencijalna energija, a smanjuje kinetička, gdje najveću gravitacijsku potencijalnu energiju postiže na vrhu staze. Ovim primjerom se također može opisati i zakon očuvanja mehaničke energije. Isti takav slučaj može se objasniti i sa biciklistom koji se kreće preko brda.

Vježbanje zadataka kroz životne primjere

Fizika se može prikazati na brojne načine, a da bi netko postao zainteresiran i razumio fizikalne zakone, za to postoje jednostavni eksperimenti. Pri učenju kinematike osnovnoškolci i srednjoškolci bi vrlo lako mogli shvatiti mnogo pojmova, pojava, uzroka i posljedica kada bi radili eksperimente. Primjerice, kod kinematike se mogu utrkivati, mjeriti puteve, brzinu, vrijeme i međusobno uspoređivati rezultate te crtati grafove. Zatim, kada uče o zakonu poluge mogu izaći u park i klackati se te napraviti stvarne vrijednosti pomoću potrebnog pribora za mjerenje te tako na zanimljiv način računati zadatke čime ih ne uče napamet već uz razumijevanje. Također, mogu se napraviti vrlo zanimljivi zadatci s primjerom ljuljanja djeteta na ljuljački i na taj način može se vježbati nastavna jedinica 'Fizikalno njihalo'.

Svaka životna situacija, usporediva i primijenjena u zadatcima iz fizike dodatno povećava interes i razumijevanje učenika. Svi oni koji vole fiziku i žele znati više dobrodošli su na online instrukcije iz fizike kod našeg tima instruktora.

 

Vaša eMatematika

Objavljeno: 07. Svibanj 2023

Ostali eMatematika članci