Česta pitanja

Kako priložiti zadatke?

Zadatak se može ručno upisati putem posebno dizajnirane tipkovnice u procesu naručivanja. Također, zadatak ili više zadataka možete poslikati pametnim telefonom i tu sliku u .jpg formatu priložiti na web ematematika.hr na linku UPLOAD na stranici KONTAKT. Na isti način možete dostaviti riješene zadatke iz zadane domaće zadaće.

Koju opremu trebam za održavanje online instrukcija?

Treba vam:

 • Laptop/kompjuter sa kamerom i mikrofonom ili pametni telefon sa kamerom (preporučujemo stalak odnosno tripod za mobitel)
 • Instalirane aplikacije kao npr. Whatsap, Skype, Zoom, Viber
 • Pristup internetu min 10 Mbit/sec kod download

Kako dogovoriti termin?

U postupku narudžbe korisnik predlaže datum instrukcija i raspon sati od – do. Unutar 12 sati dobiva automatsku potvrdu termina ili novi prijedlog ukoliko predloženi nije dostupan. Ako nakon 2 prijedloga nije moguće usuglasiti termin, narudžbu preuzima administrator i telefonski dogovara termin između korisnika i instruktora.
​​​​​​​
U slučaju ako je nemoguće dogovoriti termin u željenim rokovima korisniku se unutar 48 sati vrši povrat uplate u istom iznosu koji je uplaćen.

Kako platiti?

Predviđena su 3 načina plaćanja:

 • Kreditne kartice Diners, Maestro, Visa, Mastercard
 • Ponuda/virman
 • Direktno sa IBAN-a korisnika na IBAN ematematika.hr

Preporučujemo opciju IBAN to IBAN (c) kao najbrži i najekonomičniji način plaćanja. Novac se najkraćim putem skida sa računa korisnika i prebacuje na račun ematematika. Gotovinske uplate nisu moguće.

U kojim slučajevima je priznata reklamacija i povrat ukupnog ili dijela uplaćenog iznosa?

Povrat cijelog iznosa moguć je ako:

 • Nije moguće uskladiti termin prihvatljiv i korisniku i instruktoru
 • Ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugom na prvom satu na prvim online instrukcijama (samo za jedan sat)
 • Ako dostavljena riješenja zadataka nisu točna (korisnik ima opciju u procesu reklamacije tražiti ispravno riješenje ili povrat novca).
 • Ako korisnik otkaže ONLINE INSTRUKCIJE najkasnije 12 sati prije potvrđenog termina.

Povrat dijela iznosa (max 50% jedne uplate) moguć je samo u slučaju kada instruktor nema zadovoljavajuće tehničke uvjete/opremu odnosno komunikacijski kanal često puca pa su reducirani slika i/ili zvuk.

Da li je moguće izabrati instruktora?

Ta opcija je predviđena tek kad dio instruktora prikupi dovoljan broj ocjena/komentara po kojima će se moći međusobno uspoređivati. To će ovisiti i o dostupnosti željenog instruktora.
Svi aktivni korisnici biti će e-mailom obaviješteni o trenutku mogućnosti te opcije.

Da li se usluge odnosno instrukcije mogu naručiti iz svih gradova u RH?

Web servis ematematika.hr pruža uslugu učenicima u svim regijama i gradovima RH koji imaju pristup internetu. Pri tome npr. učenik iz Zagreba može dobiti uslugu od instruktora iz Rijeke, a učenik iz Rijeke od instruktora iz Zadra.

Da li mogu dobiti usluge uvijek od istog instruktora?

DA, ukoliko se radi o trajnim ili češćim instrukcijama, ponekad ovisno o dostupnosti. Također DA kada bude dostupna opcija odabira na osnovu ocjena instruktora.

Koje je radno vrijeme za instruktore?

Svaki dan 7 dana u tjednu od 08.00 do 20.00 sati.

Da li je moguće naručiti instrukcije uživo 1 na 1?

Instrukcije uživo moguće je tražiti isključivo zahtjevom ili mailom na administratora pod slijedećim uvjetima:

 • Kad je korisnik zainteresiran za dugotrajne instrukcije
 • Kad u gradu korisnika postoji raspoloživi instruktor.

U ovoj opciji postoji mogućnost korekcije cijene, ali način plaćanja je isti kao i kod svih ostalih usluga odnosno isključivo putem web servisa ematematika.hr.