Pripreme za

maturu iz matematike 2022. godine!
slika

Zašto odabrati eMatematiku?

 • Nastava online i pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera
 • Rad u manjim grupama te individualno
 • Iskusni mentori
 • Naši instruktori su na vlastitim maturama imali izrazito visok postotak riješenosti (90+%), pri čemu je nekolicina njih imala 100%-tan rezultat
 • Fleksibilnost organizacije termina
 • Mogućnost plaćanja u ratama.

Kako radimo?

 • Predavanja putem ZOOM aplikacije uz kamere i mikrofone čime se omogućuje kvalitetna interakcija između polaznika i mentora
 • Nastava podijeljenim zaslonom tako da se vidi i mentor i gradivo koje se obrađuje
 • Materijali u digitalnom pdf formatu
 • Zadaci za domaću zadaću i kontinuirano praćenje
 • Rješavanje ispitnih rokova iz prethodnih godina.

Kada počinjemo i kada radimo?

 • Grupe od 10 učenika s početkom od 01.02.2022.
 • Grupe od 3 učenika počinju odmah nakon kompletiranja 3 prijave, u dogovoru s mentorom
 • Individualne pripreme počinju odmah po narudžbi
 • Nastava za grupe od 10 se održava uglavnom subotom ili nedjeljom
 • Nastava za grupe od 3 i individualno se održava po dogovoru.

Pripremite se na vrijeme

Grupa 10 učenika
Matematika A-razina
Paketi 60 sati - 1 500 kn
(25 kn / školski sat)
Matematika B-razina
Paketi 40 sati - 1 000 kn
(25 kn / školski sat)
Grupa 3 učenika
Matematika A-razina
Paketi 60 sati - 2 400 kn
(40 kn / školski sat)
Matematika B-razina
Paketi 40 sati - 1 600 kn
(40 kn / školski sat)
Individualna priprema
Matematika A-razina
Broj sati ovisno o potrebi
75 kn / školski sat
Matematika B-razina
Broj sati ovisno o potrebi
75 kn / školski sat

Pripremite se na vrijeme