Reklamacije

​​​​​​​Sve reklamacije ispred eMatematika.hr zaprima administrativni odjel web servisa i dostavlja odgovornom instruktoru.

Korisnik prigovor na obavljenu uslugu ili isporučeno rješenje mora podnijeti najkasnije u roku od 24 sata od isporuke usluge pisanim putem na e-mail adresu [email protected] svakim danom od 8:00 do 20:00 sati ili putem kontakt obrasca sa točnim opisom reklamacije i poslanim materijalom.

U slučaju opravdane reklamacije korisnik ima pravo na dobivanje ispravnog rješenja ili povrat novca za sporan zadatak /zadatke najkasnije 48 sati od momenta zaprimanja reklamacije.

Više o reklamacijama možete pročitati na ČESTA PITANJA također pri dnu stranice.


Za dodatna pitanja kontaktirajte nas putem obrasca.

Invalid file