Izjava o privatnosti

eMatematika, sa sjedištem u Zagrebu, Pijavišće 21a, OIB: 01005410924 / MBS: 98178415, zastupa Robert Pavlik (u daljnjem tekstu „eMatematika“) vodi brigu o sigurnosti vaših osobnih podataka koje nam dajete korištenjem Internet stranice https://www.ematematika.hr.

Naglašavamo da prilikom posjete ovim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni. eMatematika prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka te ih koristi isključivo za svrhu za koju su prikupljeni i o čemu ste informirani. eMatematika ne dijeli vaše podatke s drugim stranama, a vaše podatke obrađujemo i pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog koje su se prikupljali ili ako je to zahtijevao neki ugovor ili zakon.

eMatematika se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima naših korisnika, na način da prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka koji su potrebni za ispunjenje naših obveza, informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, kao i odluku žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla odnosno službeniku ovlaštenom za čuvanje osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka je Robert Pavlik.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet klijenta (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mjesto stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja/radnje izvršena na osobnim podacima, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjen dostupnim podacima.

Registracijom i samim pristupanjem na internet stranici eMatematika korisnik daje suglasnost da eMatematika obrađuje njegove osobne podatke navedene u online.

Ti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju, te se s istima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim propisima. Svi navedeni osobni podaci dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. eMatematika ih ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim stranama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici eMatematika i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju da korisnik ne želi da eMatematika više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to pismeno javiti putem e-mail poruke na e-mail adresu: [email protected]

Vaši podaci prikupljaju se i obrađuju u sljedeće svrhe:
- za vaše korištenje usluga
- za pružanje usluga i izvršavanje vaših zahtjeva i upita
- za oglašavanje i slanje promotivnih materijala
- radi unaprjeđenja našeg poslovanja
- radi komunikacije s vama
- u druge svrhe uz vašu pisanu privolu.

ONLINE UPIS:

Podaci koje unesete u online upis služe isključivo zaposlenicima eMatematike kako bi mogli stupiti s vama u kontakt vezano za određenu narudžbu ili vezano uz obavijest o terminu, reklamaciji i sl.

Ova izjava o privatnosti može se mijenjati u skladu s zakonodavstvom Nećemo posebno obavještavati naše korisnike o tim promjenama. Preporučujemo da povremeno provjeravate ovu stranicu za sve izmjene izjave.

Nadalje, temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka u odnosu na obradu gore navedenih osobnih podataka imate:
Pravo na pristup i potvrdu od strane voditelja obrade u vezi s osobnim podacima koji se odnose na ispitanika u skladu s člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka,
Pravo na ispravak u skladu s člankom 16. Opće uredbe o zaštiti podataka,
Pravo brisanja (“pravo na zaborav”) u skladu s člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka,
Pravo na ograničenje obrade u skladu s člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka,
Pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. Opće uredbe o zaštiti podataka, Pravo na prigovor u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka.
Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka AZOP.


Kada nam šaljete e-mail s vašim osobnim podacima s komentarom ili upitom, eMatematika te podatke koristi isključivo u svrhu ispunjavanja zahtjeva korisnika.

Na određenim mjestima na stranici (upis na e-mailing listu i sl.) vaši podaci će se koristiti u svrhu kontakta i evidencije korisnika stranice te će se koristiti u svrhu statističke obrade posjećenosti stranice ili za slanje obavijesti. Svaki korisnik će moći na vlastiti zahtjev napraviti ispis s e-mail liste.

eMatematika se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima naših polaznika i korisnika, na način da prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka koji su potrebni za ispunjenje naših obveza, informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, kao i odluku žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

eMatematika