Sigurna rješenja

uz eMatematika instruktore
Naši instruktori specijalizirani su za određene profile učenika i studenata, imaju iskustva i dobri su komunikatori. Svaki instruktor ima kratak profil kako bi roditelji i učenici sa sigurnošću znali tko će ih podučavati. Pored istaknutih profila uvijek se opširnije predstavimo na prvom satu.
slika
Opusti se unutar svog doma i putem pametnog telefona, laptopa, Zoom-a, Google Meet-a, MS Teams-a ili neke druge aplikacije slobodno komuniciraj sve što te muči iz matematike kako bi instruktor odabrao najprikladniju metodologiju za učenika.

Iako smo udaljeni od vas vaše ​​​​​​​povjerenje nam je važno jer smo tada efikasniji u savladavanju gradiva. Obratite nam se s povjerenjem za instrukcije iz matematike, fizike, kemije i informatike.

eMatematika - prvi hrvatski web servis specijaliziran za online instrukcije iz matematike
Matija K.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Marko A.
instruktor matematike i fizike, apsolvent FER
Ocjene korisnika
(99.31%)
Klara Ž.
instruktorica matematike, 4. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Tibor N.
instruktor matematike, student 3. godine matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Laura Z.
instruktorica matematike, 2. godina FSB
Ines S.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Viktoria B.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Mario M.
instruktor matematike i fizike, inženjer fizike
Ocjene korisnika
(98%)
Filip M.
instruktor matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ana M.
instruktorica matematike, 4. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(99.35%)
Denis N.
instruktor matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Daniela M.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike
Ocjene korisnika
(97.78%)
Ana G.
instruktorica matematike, 2. godina FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Ivana Š.
instruktorica matematike, 5. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Benjamin V.
instruktor matematike, 2. godina FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Sara M.
instruktorica matematike i fizike, 3. godina fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Zana P.
instruktorica matematike i fizike, 4. godina FSB
Ocjene korisnika
(100%)
Lana B.
instruktorica matematike i fizike, 3. godina FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Ivan D.
instruktor matematike, 4. godina FSB-a
Ocjene korisnika
(100%)
Magdalena A.
instruktorica matematike, 2. godina FSB-a
Ocjene korisnika
(100%)
Tomislav Č.
instruktor matematike, 2. godina matematika PMF
Ocjene korisnika
(98.89%)
Ana N.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Antonija I.
instruktorica matematike, 4. godina FSB
Ocjene korisnika
(100%)
Nikola M.
instruktor matematike, inženjer elektrotehnike
Ocjene korisnika
(100%)
Marko B.
instruktor matematike, 3. godina FSB
Anđela M.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Lara Ć.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ivona Š.
instruktorica matematike i fizike, 4. godina FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Iva S.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Matej M.
instruktor matematike, 3. godina fizike PMF
Marija N.
instruktorica matematike, studentica matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ivona Z.
instruktorica matematike, 2. godina FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Ivo Ž.
instruktor matematike, profesor matematike i informatike
Ocjene korisnika
(100%)
Borna R.
instruktor matematike, 2. godina FER-a
Iskra G.
instruktorica matematike, 5. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(99.09%)
Milan B.
instruktor matematike i fizike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Matija M.
instruktor matematike i fizike, 2. godina fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Paula B.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Lucija I.
instruktorica matematike, 2. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Viktoria K.
instruktorica matematike i kemije, 1. godina molekularne biologije PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ivan B.
instruktor matematike, magistar edukacije matematike i informatike
Ocjene korisnika
(96%)
Tin F.
instruktor matematike, 3. godina FSB
Filip R.
instruktor matematike, 3. godina FSB
Ocjene korisnika
(100%)
Nikola Š.
instruktor matematike, 5. godina FSB
Ocjene korisnika
(100%)
Iva S.
instruktorica matematike, studentica računarstva
Ocjene korisnika
(100%)
Dorian W.
instruktor matematike, 3. godina fizike PMF
Marin S.
instruktor matematike, 5. godina FER-a
Luka T.
instruktor matematike, inženjer elektrotehnike
Ocjene korisnika
(100%)
Marta P.
instruktorica matematike, 4. godina FSB
Ocjene korisnika
(100%)
Ana D.
instruktorica matematike, 1. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Daniela C.
instruktorica matematike, magistra računarske matematike
Ana V.
instruktorica matematike i fizike, 3. godina fizike Sveučilište Rijeka
Ocjene korisnika
(100%)
Dora B.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Monika P.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Mihaela S.
instruktorica matematike, 5. godina FSB
Ocjene korisnika
(100%)
Korina K.
instruktorica matematike, 4. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ena C.
instruktorica matematike, 3. godina FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Lara M.
instruktorica matematike i informatike, profesorica matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Antonia J.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(96.67%)
Dino R.
instruktor matematike i fizike, 5. godina fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Helena T.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Lovel B.
instruktor matematike, 5. godina fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Veronika O.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ana L.
instruktorica matematike, 3. godina FER
Ocjene korisnika
(100%)
Marija Ž.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Nikola K.
instruktor matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Magdalena C.
instruktorica matematike i fizike, 3. godina matematike i fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Karla K.
instruktorica matematike, mag. oec.
Mihaela Š.
instruktorica matematike i fizike, 5. godina FSB
Ocjene korisnika
(100%)
Ivan G.
instruktor matematike, 3. godina matematike PMF
Anamarija S.
instruktorica matematike, 2. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Nela P.
instruktorica matematike, apsolvent farmacije
Ocjene korisnika
(100%)
Luka M.
instruktor matematike i fizike, 2. godina fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Juraj N.
instruktor matematike i fizike, 2. godina fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ana R.
instruktorica matematike, 2. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Tin F.
instruktor matematike, 4. godina FER
Ocjene korisnika
(100%)
Dora T.
instruktorica matematike, 4. godina Farmaceutskog fakulteta
Ocjene korisnika
(100%)
Aleksandrina V.
instruktorica matematike i kemije, 3. godina kemije PMF
Ocjene korisnika
(99.55%)
Bruno N.
instruktor matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Filip P.
instruktor matematike, 3. godina Građevinski fakultet
Karlo L.
instruktor matematike i kemije, 3. godina biologija i kemija PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Matko B.
instruktor matematike, magistar matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Jelena R.
instruktorica matematike i fizike, magistrica matematike i fizike
Ocjene korisnika
(100%)
Amalia H.
instruktorica matematike, 1. godina Tehničko veleučilište
Ocjene korisnika
(100%)
Kristin K.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
David F.
instruktor matematike, dipl. inženjer matematike
Toni B.
instruktor matematike, magistar matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Luka B.
instruktor matematike, 5. godina FER i 1. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Lucija Š.
instruktorica matematike, profesorica informatike i tehničke kulture
Ocjene korisnika
(100%)
Srećko S.
instruktor matematike, mag. oec.
Matej K.
instruktor matematike i fizike, 3. godina fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Iva Č.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Nena B.
instruktorica matematike, 4. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(80%)
Ivana C.
instruktorica matematike, magistra elektrotehnike
Ocjene korisnika
(100%)
Marin P.
instruktor matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Iva M.
instruktorica matematike, 5. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Dario Ć.
instruktor matematike i informatike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(86%)
Tomislav B.
instruktor matematike, 4. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(95%)
Daria Ž.
instruktorica matematike, apsolvent fizike PMF
Matej I.
instruktor matematike i informatike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Bruno R.
instruktor matematike, 1. godina FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Nina D.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Matija M.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Sabina H.
instruktorica matematike, profesorica matematike i informatike
Marija D.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike i informatike
Ocjene korisnika
(100%)
Klaudija B.
instruktorica matematike, 4. godina matematike PMF
Ena Đ.
instruktorica matematike, 2. godina matematike PMF
Kristina O.
instruktorica kemije, 5. godina Fakultet kem. inženjerstva i tehnologije
Gabrijela Z.
instruktorica matematike, 5. godina matematike PMF
Andrea Š.
instruktorica matematike, magistrica matematike
Karla F.
instruktorica matematike, 5. godina matematike PMF
Luka E.
instruktor kemije, 3. godina Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Monika M.
instruktorica matematike, magistra matematike
Eva V.
instruktorica matematike, 3. godina FER-a
Miroslav R.
instruktor matematike, 2. godina FESB
Nika T.
instruktorica matematike, 2. godina matematike PMF
Ivana K.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ivana L.
instruktorica kemije, 2. godina Stomatološki fakultet
Marija I.
instruktorica matematike, magistrica edukacije matematike
Nikolina C.
instruktorica fizike i kemije, profesorica fizike i kemije
Ocjene korisnika
(100%)
Anamarija M.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike
Nikša A.
instruktor informatike i matematike, 3. godina FER-a
Martin R.
instruktor matematike i elektrotehnike, magistar inženjer elektrotehnike
Ružica M.
instruktorica matematike, 4. godina FSB
Denaj N.
instruktor kemije, matematike, biologije i fizike, magistar farmacije
Augustin Z.
instruktor matematike i ekonomskih kolegija, mr. sc. ekonomije
Lovro M.
instruktor matematike, 3. godina matematike PMF
Želiš postati eMatematika instruktor?
Da bi postali dio instruktorskog tima, osim potrebnih znanja i iskustava poželjno je prezentirati i ostale vještine i osobine koje su neophodne za uspješan rad s djecom i mladima.

Što očekujemo od instruktora?
​​​​​​​
  • Minimalno dvogodišnje iskustvo u davanju instrukcija iz matematike
  • Izvrsne komunikacijske vještine
  • Strpljivost i fokusiranost na napredak učenika
  • Prilagodljivost u organizaciji instrukcija
  • Pouzdanost.

Pozivamo zainteresirane kandidate da nam pošalju svoje podatke putem obrasca POSTANI INSTRUKTOR.