Sigurna rješenja

uz eMatematika instruktore
Naši instruktori specijalizirani su za određene profile učenika i studenata, imaju iskustva i dobri su komunikatori. Svaki instruktor ima kratak profil kako bi roditelji i učenici sa sigurnošću znali tko će ih podučavati. Pored istaknutih profila uvijek se opširnije predstavimo na prvom satu.
slika
Opusti se unutar svog doma i putem pametnog telefona, laptopa, Zoom-a, Google Meet-a, MS Teams-a ili neke druge aplikacije slobodno komuniciraj sve što te muči iz matematike kako bi instruktor odabrao najprikladniju metodologiju za učenika.

Iako smo udaljeni od vas vaše ​​​​​​​povjerenje nam je važno jer smo tada efikasniji u savladavanju gradiva. Obratite nam se s povjerenjem za instrukcije iz matematike, fizike, kemije i informatike.

eMatematika - prvi hrvatski web servis specijaliziran za online instrukcije iz matematike
Matija K.
instruktorica matematike, 4. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Klara Ž.
instruktorica matematike, 4. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Tibor N.
instruktor matematike, student 4. godine matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ines S.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Viktoria B.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Mario M.
instruktor matematike i fizike, inženjer fizike
Ocjene korisnika
(98.93%)
Filip M.
instruktor matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ana M.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike
Ocjene korisnika
(99.35%)
Denis N.
instruktor matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Daniela M.
instruktorica matematike i fizike, inženjerka matematike
Ocjene korisnika
(98.8%)
Ana G.
instruktorica matematike, 2. godina FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Benjamin V.
instruktor matematike, 2. godina FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Sara M.
instruktorica matematike i fizike, 3. godina fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Lana B.
instruktorica matematike i fizike, 4. godina FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Ivan D.
instruktor matematike, 5. godina FSB-a
Ocjene korisnika
(100%)
Magdalena A.
instruktorica matematike, 3. godina FSB-a
Ocjene korisnika
(100%)
Tomislav Č.
instruktor matematike, 3. godina matematika PMF
Ocjene korisnika
(97.73%)
Ana N.
instruktorica matematike, apsloventica matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Nikola M.
instruktor matematike, inženjer elektrotehnike
Ocjene korisnika
(100%)
Marko B.
instruktor matematike, 3. godina FSB
Anđela M.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Lara Ć.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ivona Š.
instruktorica matematike i fizike, 4. godina FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Iva S.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(93.33%)
Marija N.
instruktorica matematike, apsolvent matematike PMF
Ocjene korisnika
(97.14%)
Ivona Z.
instruktorica matematike, 2. godina FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Ivo Ž.
instruktor matematike, profesor matematike i informatike
Ocjene korisnika
(100%)
Iskra G.
instruktorica matematike, magistra matematike
Ocjene korisnika
(99.09%)
Milan B.
instruktor matematike i fizike, 5. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(99.8%)
Matija M.
instruktor matematike i fizike, 2. godina fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Paula B.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Lucija I.
instruktorica matematike, 4. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Viktoria K.
instruktorica matematike i kemije, 2. godina molekularne biologije PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Filip R.
instruktor matematike, 3. godina FSB
Ocjene korisnika
(100%)
Nikola Š.
instruktor matematike, apsolvent FSB
Ocjene korisnika
(100%)
Iva S.
instruktorica matematike, studentica računarstva
Ocjene korisnika
(100%)
Luka T.
instruktor matematike, inženjer elektrotehnike
Ocjene korisnika
(100%)
Marta P.
instruktorica matematike, 5. godina FSB
Ocjene korisnika
(100%)
Ana D.
instruktorica matematike, 1. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Dora B.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Monika P.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike
Ocjene korisnika
(96.88%)
Mihaela S.
instruktorica matematike, apsolvent FSB
Ocjene korisnika
(100%)
Korina K.
instruktorica matematike, 4. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ena C.
instruktorica matematike, 3. godina FER-a
Ocjene korisnika
(99.23%)
Lara M.
instruktorica matematike i informatike, profesorica matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Antonia J.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(98.33%)
Dino R.
instruktor matematike i fizike, 5. godina fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Helena T.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Lovel B.
instruktor matematike, inženjer fizike
Ocjene korisnika
(100%)
Veronika O.
instruktorica matematike, 4. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ana L.
instruktorica matematike, 3. godina FER
Ocjene korisnika
(100%)
Marija Ž.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Nikola K.
instruktor matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Magdalena C.
instruktorica matematike i fizike, 5. godina matematike i fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Mihaela Š.
instruktorica matematike i fizike, apsolvent FSB
Ocjene korisnika
(100%)
Anamarija S.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Nela P.
instruktorica matematike, magistra farmacije
Ocjene korisnika
(100%)
Eleonora D.
instruktorica matematike, 4. godina matematike PMF
Luka M.
instruktor matematike i fizike, 3. godina fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Juraj N.
instruktor matematike i fizike, 2. godina fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ana R.
instruktorica matematike, 2. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Tin F.
instruktor matematike, 4. godina FER
Ocjene korisnika
(100%)
Dora T.
instruktorica matematike, 5. godina Farmaceutskog fakulteta
Ocjene korisnika
(100%)
Aleksandrina V.
instruktorica matematike i kemije, 3. godina kemije PMF
Ocjene korisnika
(99.68%)
Bruno N.
instruktor matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Karlo L.
instruktor matematike i kemije, 5. godina biologija i kemija PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Matko B.
instruktor matematike, magistar matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Jelena R.
instruktorica matematike i fizike, magistrica matematike i fizike
Ocjene korisnika
(100%)
Amalia H.
instruktorica matematike, 2. godina Tehničko veleučilište
Ocjene korisnika
(100%)
Kristin K.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Toni B.
instruktor matematike, magistar matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Luka B.
instruktor matematike, 5. godina FER i 1. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Lucija Š.
instruktorica matematike, profesorica informatike i tehničke kulture
Ocjene korisnika
(100%)
Matej K.
instruktor matematike i fizike, 3. godina fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Iva Č.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Nena B.
instruktorica matematike, 4. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(80%)
Ivana C.
instruktorica matematike, magistra elektrotehnike
Ocjene korisnika
(100%)
Marin P.
instruktor matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Iva M.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Tomislav B.
instruktor matematike, 4. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(95%)
Matej I.
instruktor matematike i informatike, 4. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(99.76%)
Nina D.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(99.41%)
Matija M.
instruktorica matematike, 4. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Marija D.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike i informatike
Ocjene korisnika
(98.67%)
Klaudija B.
instruktorica matematike, 4. godina matematike PMF
Ena Đ.
instruktorica matematike, 2. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Luka E.
instruktor kemije, 3. godina Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Ocjene korisnika
(97.5%)
Eva V.
instruktorica matematike, 3. godina FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Miroslav R.
instruktor matematike, 3. godina FESB
Ocjene korisnika
(100%)
Nika T.
instruktorica matematike, 2. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(99.29%)
Ivana K.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Anamarija M.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike
Ocjene korisnika
(98%)
Ružica M.
instruktorica matematike, 4. godina FSB
Ocjene korisnika
(100%)
Denaj N.
instruktor kemije, matematike, biologije i fizike, magistar farmacije
Ocjene korisnika
(96.67%)
Lovro M.
instruktor matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(98%)
Magdalena B.
instruktorica matematike, magistra matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Petra J.
instruktorica matematike, 3. godina FER-a
Ocjene korisnika
(98.89%)
Matko F.
instruktor kemije i fizike, 4. godina Kemijskog inženjerstva i tehnologije
Ocjene korisnika
(100%)
Petar M.
instruktor matematike, magistar inženjer elektrotehnike
Ocjene korisnika
(85%)
Antonija K.
instruktorica kemije, magistra kemije
Ocjene korisnika
(100%)
Doria H.
instruktorica matematike, 2. godina FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Vilma K.
instruktorica matematike i fizike, apsolvent FER-a
Ocjene korisnika
(100%)
Bruno M.
instruktor matematike, 4. godina Ekonomije ZG
Ocjene korisnika
(100%)
Nikola Ž.
instruktor matematike i fizike, diplomirani inženjer fizike i magistar ekonomije
Ocjene korisnika
(100%)
Valentina K.
instruktorica matematike, magistrica matematike
Josip T.
instruktor matematike, 3. godina FESB Split
Ocjene korisnika
(97.5%)
Danijela J.
instruktorica kemije i matematike, 5. godina FKIT
Matej V.
instruktor fizike, inženjer fizike
Ocjene korisnika
(100%)
Lucija M.
instruktorica matematike, 4. godina FSB
Ocjene korisnika
(100%)
Loreta D.
instruktorica matematike, 2. godina Ekonomski fakultet
Mirta K.
instruktorica matematike, 3. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(60%)
Antonio Č.
instruktor matematike, 3. godina FESB Split
Ocjene korisnika
(100%)
Tomislav D.
instruktor fizike i matematike, 3. godina fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Marko L.
instruktor matematike, 2. godina matematike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Doris K.
instruktorica kemije, magistra kemije
Ocjene korisnika
(98.33%)
Ismet K.
instruktor matematike, doktor matematičkih znanosti
Matko P.
instruktor matematike, 2. godina matematike PMF
Sandro P.
instruktor matematike, 2. godina matematika PMF Sarajevo
Lorena A.
instruktorica matematike, 2. godina matematike PMF
Anamarija C.
instruktorica matematike, profesorica matematike
Ocjene korisnika
(98.57%)
Alen K.
instruktor matematike, 3. godina FER
Ocjene korisnika
(100%)
Ana G.
instruktorica matematike, 5. godina matematike i informatike Sveučilište Osijek
Ocjene korisnika
(98.75%)
Marijana J.
instruktorica matematike, magistra edukacije matematike
Ocjene korisnika
(100%)
Ana S.
instruktorica matematike i fizike, 4. godina matematike i fizike PMF
Ocjene korisnika
(100%)
Ivan L.
instruktor matematike i fizike, doktor znanosti elektrotehnike i automatizacije
Ocjene korisnika
(96.67%)
Luka B.
instruktor matematike i fizike, 5. godina fizike Sveučilište Rijeka
Martina B.
instruktorica matematike i fizike, 3. godina FER
Veronika B.
instruktorica matematike, 2. godina matematike Sveučilište Osijek
Žarko S.
instruktor matematike i fizike, dipl. ing. elektrotehnike
Želiš postati eMatematika instruktor?
Da bi postali dio instruktorskog tima, osim potrebnih znanja i iskustava poželjno je prezentirati i ostale vještine i osobine koje su neophodne za uspješan rad s djecom i mladima.

Što očekujemo od instruktora?
​​​​​​​
  • Minimalno dvogodišnje iskustvo u davanju instrukcija iz matematike
  • Izvrsne komunikacijske vještine
  • Strpljivost i fokusiranost na napredak učenika
  • Prilagodljivost u organizaciji instrukcija
  • Pouzdanost.

Pozivamo zainteresirane kandidate da nam pošalju svoje podatke putem obrasca POSTANI INSTRUKTOR.