Search
  • 24 344 Sati
  • 12 084 Narudžbi
  • 1 730 Klijenata
  • 1 724 Recenzije
  • 137 Instruktora

Pripremamo studente za ispite na svim fakultetima

Online instrukcije iz matematike, fizike, kemije i informatike

eMatematika za osnovnu i srednju školu te sve fakultete - položite ispite s lakoćom!

Naruči instrukcije

Pripreme za maturu 2024.

Pripreme za maturu 2024.

Priprema za državnu maturu iz matematike - A i B razina

Odaberite grupne ili individualne pripreme po cijenama od 4,5 € do 15,0 €  po satu! PDV je uračunat.

Saznaj više

Financijska matematika - primjena u svakodnevnici

Financijska matematika - primjena u svakodnevnici

Financijska matematika, osim osnovnih koncepata poput vremenske vrijednosti novca, obuhvaća i naprednije tehnike poput prenumerando i postnumerando uplata i isplata, kao i različite vrste kamatnih računa i načina obračuna kamata.

Prenumerando uplate i isplate odnose se na transakcije koje se događaju na početku svakog razdoblja. Na primjer, periodične uplate u mirovinski fond ili periodični prihodi od kamata su primjeri prenumerandnih transakcija. Postnumerando, s druge strane, se odnosi na transakcije koje se događaju na kraju svakog razdoblja, kao što su plaćanja kredita ili dividendi.

Kada je riječ o kamatnim računima, postoje jednostavni i složeni oblici. Jednostavni kamatni račun primjenjuje se kada se kamate računaju samo na početni iznos glavnice. Nasuprot tome, složeni kamatni račun je postupak izračunavanja kamata na glavnicu uvećanu za prethodno obračunate kamate u svakom prethodnom vremenskom razdoblju ukamaćivanja.

Dekurzivni i anticipativni načini obračuna kamata su još dva ključna koncepta u financijskoj matematici. Anticipativni način obračuna kamata znači da se njihov obračun vrši i isplaćuje ili oduzima unaprijed za neko vremensko razdoblje pri čemu se kamate obračunavaju od konačne vrijednosti iznosa. S druge strane, dekurzivni način obračuna kamata znači da se njihov obračun vrši i isplaćuje ili pribraja danom iznosu na kraju danog vremenskog razdoblja pri čemu se kamate obračunavaju od početne vrijednosti iznosa.

Ovi napredni koncepti financijske matematike omogućuju detaljniju analizu financijskih instrumenata i transakcija te pružaju dublje razumijevanje kako novčani tokovi utječu na vrijednost kapitala tijekom vremena. Kroz primjenu ovih tehnika financijski stručnjaci mogu donositi informirane odluke o ulaganjima, kreditima i upravljanju rizicima u složenom svijetu financija.

Sve ove metode i koncepti financijske matematike su od ključne važnosti u različitim područjima financija, od osobnih do poslovnih. U osobnim financijama ljudi se koriste ovim alatima kako bi planirali buduće troškove, štedjeli za mirovinu ili donosili odluke o kreditima. U poslovnim financijama tvrtke koriste financijsku matematiku za procjenu investicija, upravljanje novčanim tokovima i optimizaciju kapitalne strukture.

Uzimajući u obzir sve navedeno jasno je da financijska matematika nije samo akademski koncept već ključna vještina za svakoga tko želi razumjeti i uspješno upravljati financijama u današnjem kompleksnom svijetu.

 

Vaša eMatematika

Objavljeno: 20. Veljača 2024

Ostali eMatematika članci